Misja i wizja firmy:

Nazwa spółki SDT-Pack łączy akronim utworzony z pierwszych liter imion założycieli oraz znanego na całym świecie angielskiego słowa “pack”.
Powstała na bazie wieloletniego doświadczenia w branży maszyn pakujących oraz z wizji wykreowania firmy, która:

Projektuje i produkuje solidnej jakości maszyny i linie pakujące.
Dostarcza kompleksowe rozwiązania z zakresu pakowania.
Jest profesjonalnym i godnym zaufania dostawcą.
Jest dostawcą optymalnych technicznie i kosztowo rozwiązań z zakresu pakowania.
Tworzy godne środowisko pracy i rozwoju osobistego.

Rozwiązania dobre dla Klienta:

Zorientowanie na Klienta oraz indywidualne podejście do każdego z projektów.
Poznajemy i uwzględniamy wymogi logistyczne, marketingowe oraz środowiskowe.
Rozwiązanie dopasowujemy do specyfiki bussinesu Klienta.
Dążymy do bezpośredniej relacji ze służbami technicznymi Klienta.
Studiujemy indywidualne cechy pakowanego przedmiotu jak i materiału pakującego.
Dbamy o oszczędne zużycie materiałów pakujących i niskie koszty operacyjne.
Dbamy o korzystną relację poziomu technicznego urządzeń do ich ceny ofertowej.
Partnerstwo z Klientem rozumiemy jako związek na lata, a nie tylko na projekt.

Nasze atuty:

Ludzie - narzędzia - filozofia „customer care”

Znajomość technik pakowania i doświadczenie w konstruowaniu, budowie i eksploatacji maszyn.
Umiejętność projektowania kompleksowych rozwiązań z obszaru pakowania.
Umiejętność racjonalnego planowania sposobu zagospodarowania powierzchni produkcyjnej.
Zgromadzone doświadczenie pozwala sprawnie zarządzać projektami związanymi z realizacją dostaw.
Kompetentny zespół wsparcia technicznego nastawiony na szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów Klienta.

Organizacja

Bogate zasoby dokumentacji projektowej i konstrukcyjnej, wypracowane w toku realizowania dotychczasowych projektów.
Sprawdzone w praktyce rozwiązania standardowe i aplikacje zindywidualizowane.

Jak pracujemy nad projektami:

Rozpoznanie potrzeb i koncept rozwiązania.
Oferta (budżetowa lub price-fixed).
Uzgodnienie umowy.
Ustanowienie szefa projektu (planowanie i monitoring).
Operacyjna specyfikacja projektu i layout wykonawczy.
Projektowanie i zakupy materiałowe.
Produkcja.
Testy przed-wysyłkowe. FAT (Factory Acceptance Test).
Dostawa, montaż, uruchomienie i nadzór nad startem produkcyjnym. SAT (Site Acceptance Test).
Szkolenie i przekazanie dokumentacji technicznej.
Start okresu gwarancyjnego.
Walidacja projektu.

Opieka po – sprzedażowa:

OBSŁUGA PO - SPRZEDAŻOWA, GWARANCYJNA I POGWARANCYJNA:

Dostawy części zamiennych (w tym zapasy kontraktowe)
Serwis techniczny:

- uruchomienia i nadzór nad wdrożeniem
- przeglądy okresowe, naprawy i remonty
- szkolenia

Dodatkowa oferta usługowa:

Zdalne wsparcie techniczne dla użytkowników.
Kontrakty serwisowe prewencyjne.
Kontrakty serwisowe obsługowe dla dostarczonych maszyn i linii.
Kontrakty utrzymania ruchu – „outsourcing”.

Nasza oferta obejmuje następujące urządzenia:

Kartoniarki, Kartoniarka Horyzontalna, Kartoniarka Pozioma
Katoniarka do multipaków, Kartoniarka górno załadunkowa
Kartoniarka Pionowa, Kartoniarka Wertykalna, Kartoniarka Flip Top
Kartoniarka Zbiorcza, Pakowanie Zbiorcze, System pakowania zbiorczego
Zamykarka pudełek flip-top,
Rozkładarka kartonów, Formiarka kartonów, Zaklejarka kartonów
Kartoniarka pełne owinięcie, Opakowania półkowe typu display, Wrap – Around
Kartoniarka do bocznego pakowania produktów
Maszyny i urządzenie do przemysłowej produkcji lodów | Ice Cream Machines
Regular Slotted Cases (RSC), Karton amerykański, FEFCO 201
Full Servo Horizontal Pillow - Pack Wrapper - Sparrow
Paletyzator, Paletyzacja mobilna, Paletyzacja z robotem przemysłowym, Paletyzowanie
Pakowanie herbaty, kartoniarka do herbaty
Pakowanie ciastek, kartoniarka do ciastek
Pakowanie elementów meblowych FEFCO 0410 oraz FEFCO 0429