Zdalny monitoring OEESystem zdalnego monitorowania OEE, opiera się na danych zebranych w rzeczywistym czasie pracy urządzenia. System jest przyjaznym dla użytkownika narzędziem do zarządzania, służącym optymalizacji produkcji i jej planowaniu. Dane zbierane są z maszyny i przesyłane za pośrednictwem Internetu na komputer użytkownika, tablet lub telefon komórkowy.

Dzięki temu dostęp do danych OEE można uzyskać bezpośrednio przy maszynie, w biurze, w domu, a nawet w siedzibie głównej, np. na innym kontynencie. Ponadto, do systemu można dodać nieograniczoną liczbę użytkowników oraz połączyć monitoting wszystkich posiadanych urządzeń SDT-Pack w jednym interfejsie użytkownika. System oferuje krótką analizę wydajności wraz z informacją o jej aktualnym stanie. Zaznacza najczęściej występujące błędy i oblicza stopień, w jakim zmniejszają one wydajność urządzenia.

Doświadczenie pokazuje, że po wdrożeniu tego systemu wydajność większości urządzeń gwałtownie wzrasta, ponieważ umożliwia on użytkownikowi uzyskanie szybkiego przeglądu maszyny i dzięki temu zapewnia zwrot poniesionych kosztów zainstalowania systemu. Baza danych w chmurze umożliwia dostęp do wszystkich danych zebranych przez ostatni rok użytkowania urządzenia.