Pick and Place


Zasada działania urządzenia:


Urządzenie do układania produktów lub opakowań jednostkowych w kartonach.
Urządzenie wykorzystuje technologię serwonapędów, co pozwala na tworzenie i wybór receptur odpowiednio do rozmiarów oraz układu produktów w kartonach.
Puste kartony dostarczane są do urządzenia na przenośniku podającym.
Produkty mogą być dostarczane w jednym lub dwóch rzędach i są grupowane a następnie pobrane w zadanej ilości.
Element pobierający wyposażony w ssawki lub chwytaki podnosi produkty i umieszcza je w kartonie.
Czynność tę powtarza do momentu uzyskania zadanego układu (warstw) produktów w kartonie.
Cały proces pakowania odbywa się na jednym poziomie, dzięki czemu jest doskonale widoczny, ułatwiony jest też dostęp do wyposażenie urządzenia.
Przyspiesza to przeprowadzanie zmiany formatu, czy też konserwację urządzenia.
Gotowy, załadowany karton zbiorczy jest wyprowadzany z maszyny w jednym rzędzie.