Uwagi prawne

SDT-Pack sp. z o.o.
Sygnały 62
44-251 Rybnik
Poland

Telefon/Fax: +48 32 427 10 80

 

ZRZECZENIE SIĘ

MATERIAŁY W TEJ WITRYNIE SĄ DOSTARCZANE "TAKIE, JAKIE SĄ" BEZ WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM WYPADKU ROMACO PHARMATECHNIK ANI JEGO DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY (W TYM BEZ OGRANICZEŃ ZA UTRATĘ ZYSKÓW, PRZERWANIE DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ INFORMACJI) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z TEJ STRONY LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z TEJ STRONY NAWET JEŚLI SDT-PACK ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
Materiały w tej Witrynie są chronione prawem autorskim i są chronione światowym prawem autorskim oraz innymi prawami i postanowieniami traktatów. Nie mogą być kopiowane, reprodukowane, modyfikowane, publikowane, przesyłane, publikowane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, firma SDT-Pack i jej dostawcy nie udzielają Państwu żadnych wyraźnych ani dorozumianych praw wynikających z jakichkolwiek patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub tajemnic handlowych.

Ponadto SDT-Pack i jej dostawcy nie gwarantują dokładności ani kompletności informacji, tekstu, grafiki, linków ani innych elementów zawartych w materiałach na tej stronie. SDT-Pack może wprowadzać zmiany w materiałach lub produktach opisanych na tej Stronie w dowolnym czasie i bez powiadomienia.