Polityka prywatności
Wytyczne dotyczące prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i zainteresowanie naszą firmą oraz naszymi produktami. W tym kontekście szanujemy Twoją prywatność i gwarantujemy ochronę Twoich danych osobowych poprzez gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie ich, zgodnie z treścią niniejszej informacji o ochronie prywatności, a także z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Możesz odwiedzać nasze strony internetowe bez konieczności informowania nas, kim jesteś. Aby móc wyświetlać nasze strony internetowe, wystarczy podać nam dane przesłane na nasz serwer przez Twoją przeglądarkę (patrz „Pliki dziennika”). Inne Twoje dane osobowe będą gromadzone przez nas tylko wtedy, gdy dobrowolnie wprowadzisz te dane na stronie internetowej lub skorzystasz z odpowiednich funkcji, np. W przypadku zgłoszeń za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub podczas rejestracji do naszego newslettera.

Newsletter i kontakt

Zapisując się do naszego elektronicznego biuletynu, wyrażasz zgodę na przechowywanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail w celu przesyłania newslettera (art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze a RODO). Dane te nie są udostępniane osobom trzecim. Możesz odwołać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość i tym samym zakończyć subskrypcję newslettera (powiadomienie w newsletterze).

Możesz podać swoje dane osobowe na naszej stronie internetowej, aby skontaktować się z nami. Obowiązkowe są tylko informacje oznaczone gwiazdką. Podanie imienia i nazwiska, nazwy firmy oraz adresu e-mail jest zawsze wymagane. Podanie dalszych danych może być pomocne w przetworzeniu Twojego wniosku, ale nie jest obowiązkowe (podanie dobrowolne). Dane te będą, za Twoją zgodą, wykorzystywane i przechowywane wyłącznie w celu przetworzenia Twojej wiadomości (art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze a RODO). Jakiekolwiek użycie, w jakimkolwiek innym celu lub jakiekolwiek ujawnienie stronom trzecim nie będzie miało miejsca, chyba że wyraźnie zgodzisz się na takie użycie lub ujawnienie (zgoda).

Pliki cookies

Pliki cookies to bardzo małe pliki tekstowe przechowywane przez Twoją przeglądarkę na Twoim komputerze podczas odwiedzania niektórych witryn internetowych, które umożliwiają przesyłanie lub ujawnianie pewnych informacji nam lub, w razie potrzeby, stronom trzecim.

Tymczasowe pliki cookies są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Dotyczy to w szczególności plików cookies sesji. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, który umożliwia przypisanie różnych żądań przeglądarki do jednej i tej samej sesji. Umożliwiają nam ponowne rozpoznanie Twojego komputera przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej. Pliki cookies sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

Stałe pliki cookies są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookies. W przeciwieństwie do tymczasowych plików cookies, trwałe pliki cookies nie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Możesz jednak usunąć te pliki cookies w dowolnym momencie w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki.

Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby automatycznie odrzucała te pliki cookies lub decydowała w każdym przypadku o akceptacji lub odrzuceniu pliku cookies. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych za pomocą plików cookies, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, usuwając odpowiednie pliki cookies bezpośrednio w ustawieniach przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z pomocą przeglądarki. Jeśli Twoja przeglądarka jest skonfigurowana tak, aby odrzucać wszystkie pliki cookies, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny.

Pliki dziennika

Za każdym razem, gdy wchodzisz na naszą stronę internetową, zbieramy następujące informacje dotyczące Twojego komputera: adres IP Twojego komputera, żądanie wysłane przez Twoją przeglądarkę, a także czas, w którym zostało ono wysłane. Oprócz tego zbierane są informacje o stanie i ilości danych przesłanych w ramach tego żądania, a także informacje o produkcie i wersji przeglądarki, z której korzystasz, a także o systemie operacyjnym Twojego komputera. Ponadto zarejestrujemy również stronę internetową, z której korzystałeś, aby uzyskać dostęp do naszej witryny. W tym kontekście adres IP Twojego komputera będzie przechowywany tylko przez okres, w którym korzystasz ze strony internetowej, a następnie zostanie natychmiast usunięty lub zanonimizowany w drodze skrócenia. Pozostałe dane będą przechowywane przez ograniczony czas. Będziemy wykorzystywać te dane do obsługi naszej strony internetowej.

Osadzone treści osób trzecich (np. Mapy Google, YouTube itp.)

W przypadku, gdy nasze strony internetowe wyświetlają treści osób trzecich, takie jak Google Maps, YouTube, treści te mogą być udostępniane i mogą być wyświetlane tylko w przeglądarce po przesłaniu adresu IP i treści określonych w „Plikach dziennika” do dostawca zewnętrzny. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez zewnętrznego dostawcę. Jeśli jesteś zarejestrowany na koncie użytkownika u zewnętrznego dostawcy, zewnętrzny dostawca może być w stanie połączyć twoje zachowanie użytkownika z kontem użytkownika. Tam, gdzie ma to zastosowanie, zewnętrzny dostawca może przechowywać Twoje dane jako profile użytkowników i wykorzystywać je do reklamy, badań rynkowych i / lub dostosowanego projektowania swoich witryn internetowych. Wszelkie prawa do sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkowników należy dochodzić wobec zewnętrznego dostawcy.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych przez dostawcę zewnętrznego można znaleźć w polityce prywatności dostawcy zewnętrznego. Znajdziesz tam również dalsze informacje dotyczące Twoich praw i opcji ustawień w celu ochrony Twojej prywatności:

Linki do zewnętrznych treści i stron internetowych

Jeżeli umieściliśmy na naszej stronie treści i / lub strony internetowe osób trzecich lub linki do nich, z aktywacją hiperłącza opuszczasz również sferę wpływu naszej strony internetowej. Oznacza to, że SDT-Pack nie ma wpływu na charakter, cel i zakres przetwarzania danych przez osobę trzecią. W związku z tym SDT-Pack nie ponosi odpowiedzialności w rozumieniu RODO za przetwarzanie danych osobowych, które ma miejsce podczas odwiedzania i / lub korzystania z treści zewnętrznych.

Cofnięcie zgody i sprzeciw wobec przetwarzania danych

Jeżeli wyraziłeś wobec nas zgodę, możesz w każdej chwili wycofać taką zgodę ze skutkiem na przyszłość.

Jeśli opieramy przetwarzanie Twoich danych osobowych na wyważeniu interesów, możesz sprzeciwić się przetwarzaniu. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu prosimy o podanie powodów, dla których powinniśmy powstrzymać się od przetwarzania Twoich danych osobowych w taki sposób, w jaki to robimy. W przypadku wniesienia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu przeanalizujemy sytuację i albo zaprzestaniemy przetwarzania tych danych, albo dostosujemy je, albo poinformujemy Cię o naszych obowiązkowych powodach zasługujących na ochronę, na podstawie których kontynuujemy przetwarzanie.

W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach reklamowych i analizy danych.

Możesz zgłosić nam swoje odwołanie lub sprzeciw, korzystając z danych kontaktowych „Administrator danych”.

Twoje prawa

W relacjach z nami przysługują Ci następujące prawa dotyczące Twoich danych osobowych:

  • Prawo do informacji
  • Prawo do sprostowania lub usunięcia
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
  • Prawo do przenoszenia danych

Dodatkowo przysługuje Ci prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu ochrony danych.

Administrator danych

SDT-Pack sp. z o.o.  

Sygnały 62, 44-251 Rybnik, Poland,
Telefon/Fax: +48 32 427 10 80